Author: adminmedhub

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo …

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย และพิธีเปิดการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย และพิธีเปิดการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมออร์คิด แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์ชลน่าน …

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo …

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย และพิธีเปิดการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย และพิธีเปิดการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมออร์คิด แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์ชลน่าน …