คณะสื่อมวลชนจากสำนักข่าว Arab News เข้าทำข่าวประชาสัมพันธ์บทบาทการผลิตบุคลากรรองรับการเป็น Medical Hub