การหารือแนวทางการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน