สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

Thailand Medical Hub

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 1. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ฯ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 2. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 1. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ฯ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 2. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7057
โทรสาร : 02 1495601

Example@gmail.com

Opening Hours: 10:00 - 18:00

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000